domingo, 24 de agosto de 2008

Nova Web da Marcha Mundial das Mulleres na Galiza e VII Encontro Internacional

A Marcha Mundial das Mulleres na Galiza estrea nova web.

Na Coordenadora Nacional da Marcha decidimos cambiar o deseño e formato da web e unificar toda a información e documentación que íamos deixando en diferentes blogs, polo que desde agora este blog non se vai seguir actualizando.

A información oficial da Marcha, só estará disponíbel na súa páxina web:

http://www.feminismo.info

______

VII Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulleres
Do 14 ao 21 de Outubro de 2008
Vigo - Galiza 2008
___________________________

quarta-feira, 21 de novembro de 2007

Concedido o Premio "Eu Tamén Navegar" 2007, á Marcha Mundial das Mulleres na Galiza

Premio EU TAMÉN NAVEGAR para a MMM

O 24 de novembro, a Marcha Mundial das Mulleres recibirá o Premio da Secretaria de Igualdade de Loita contra a Violencia de Xénero "Eu tamén navegar". Este premio que está na súa segunda edición, foi concedido o ano pasado á Rede Veciñal contra os Malos Tratos. O acto será ás 11:30hrs no refectorio do Pazo de San Lorenzo en Compostela.

PENELOPE:
Asi falou o oráculo:

“QUE á banda do solpor é mar de mortos,
incerta, última luz, non terás medo. QUE ramos de loureiro erguen rapazas
QUE cor malva se decide o acio.
QUE acades disas patrias a vindima.
QUE amaine o vento, beberás o viño.
QUE sereas sen voz a vela embaten.
QUE un sumario de xerfa polos cons.”

Así falou Penélope:

“Existe a maxia e pode ser de todos.
A que tanto novelo e tanta historia?
EU TAMÉN NAVEGAR.”
Autora: Xoana Torres

MEMÓRIA DE ACTIVIDADES DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES EN RELACIÓN Á LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Marcha Mundial das Mulleres é un movimento mundial de accións feministas que reúne grupos de mulleres e organizacións que actúan para eliminar as causas que orixinan a pobreza e a violencia contra as mulleres. Loitamos contra todas as formas de desigualdade e de discriminación sufridas polas mulleres. Os nosos valores e as nosas accións orientanse cara un cambio político, económico e social. Os mesmos que se articulan aoredor da mundialización das solidaridades, a igualdade entre mulleres, entre mulleres e homes, e entre os pobos, o respecto e a valoración do liderazgo das mulleres e o fortalecimento das alianzas entre mulleres e cos outros movimentos sociais progresistas.

A Marcha Mundial das Mulleres ten presencia no noso país desde o ano 2000, aglutinando a máis de 40 organizacións, que en distintos niveis de participación e compromiso, asumen as accións e os valores para alcanzar os obxectivos de erradicación da pobreza e a violencia contra as mulleres.

A Marcha Mundial das Mulleres na Galiza organízase nunha Coordenadora Nacional e Coordenadoras Locais onde participan tanto mulleres que representan a organizacións, como mulleres a título individual.


ACCIÓNS DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES ORIENTADAS AO OBXECTIVO DE CONSEGUIR ERRADICAR A VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES.-

Ainda que todas as accións, tanto as que se desenvolven a nivel local como a nivel internacional, xiran ao redor da luita contra a violencia de xénero, existen actividades específicas que teñen como obxectivo prioritario a concienciación social e a interlocución coas institucións para que apliquen políticas para paliar e previr a violencia machista.

Estas actividades desenvoltas até desde o ano 2000 poden agruparse em dous tipos:

  • Actividades de mobilización e concienciación.

  • Elaboración de alternativas.

ACTIVIDADES DE MOBILIZACIÓN E CONCIENCIACIÓN.

Desde o ano 2000 a Marcha Mundial das Mulleres convoca ao redor da data do 25 de Novembro manifestacións e concentracións en varias cidades do noso país co obxectivo de concienciar e mobilizar á sociedade ao redor de reivindicacións e denúncia das raices que sustentan a violencia machista na nosa sociedade.


Novembro-2000

En novembro do ano 2000, ante a insensibilidade mostrada pola administración galega diante das agresións e asesinatos de mulleres, e baixo o lema O PODER DAS MULLERES, A VIOLÉNCIA DE XÉNERO TEN SOLUCIÓN, realizouse unha manifestación en Compostela seguida das seguintes accións reivindicativas:

-Feche na delegación de Vigo da Conselleria de Familia, Muller e Xuventude.
-Feche nas oficinas do Valedor do Povo en Compostela.
-Feche nos xulgados de Ferrol e Lugo.
-Concentración diante do Governo Civil de Pontevedra.
Como resultado desta mobilización unha representación da MMM foi recibida pola Conselleira Manuela López Besteiro, ainda que o resultado desta entrevista foi nulo.


Novembro-2001

En novembro do ano 2001, nun entorno internacional marcado pola guerra, convocatoria dunha concentración nacional e acto lúdico-reivindicativo en Compostela . O lema NEN GUERRA QUE NOS MATE NEN PAZ QUE NOS OPRIMA, denunciaba a situación vivida polas mulleres e crianzas de paises em conflicto, e resumía o compromiso coa paz mundial ainda que sen conformarse cunha paz inxusta que manteña a violencia contra as mulleres.

Novembro-2002
No ano 2002, celebramos unha Manifestación en Compostela "ACABAR COA VIOLÉNCIA CONTRA AS MULLERES, UNHA NECESIDADE SOCIAL", coincidindo con a cimeira de ministros e ministras da Unión Europea contra a violéncia de xénero.


Novembro-2003

As mobilizacións convocadas neste ano resaltaron que as raíces da violencia se nutren da situación de desigualdade na que se encontran as mulleres. O lema da campaña nesta ocasión foi COMBATE A VIOLENCIA COMBATENDO A DESIGUALDADE.


Novembro-2004

Concentracións o propio 25 de novembro nas cidades galegas e acto nacional o sábado 27 en Vigo, centraron os actos deste ano que se celebrou co lema ELAS SOMOS TODAS. Deste xeito mostrábase a solidaridade coas mulleres vítimas e a denuncia da violencia machista como algo que afecta, em maior ou menor medida, a todas as mulleres.


Novembro-2005

Ampliar a conciencia de que a violencia non é só un problema das mulleres que a padecen dun xeito máis agudizado, senon que é un problema que estigmatiza a toda unha sociedade foi o obxectivo das mobilizacións e campaña desenvolvida ao longo do mês de novembro deste ano.

O lema escollido A VIOLENCIA É UN PROBLEMA DE TOD@S. “Que a lei non quede no papel” foi o sublema escollido para recoñecer a valia das medidas recollidas na recén estreada Lei Integral Contra a Violencia aprobada polo Parlamento español, ainda que se criticaba a escasez de recursos para aplicala.


Novembro-2006

Resaltar o valor do respecto para fundamentar as relacións afectivo-sexuais foi o obxectivo da campaña e mobilización deste ano. Os actos desenvolvidos pola MMM contaron em todas as comarcas con actividades de forte contido simbólico.

A Manta Galega da Solidaridade, elaborada nas mobilizacións mundiais do 2005, acompaña moitos dos actos da MMM.


Novembro-2007

Este ano 2007 a Marcha Mundial das Mulleres desenvolverá unha campaña deseñada na Coordenadora Europea que ten como obxectivo conseguir un xesto de compromiso individual de rechazo á violencia machista. Solicitarase aos cidadáns e cidadás de diversos paises onde a MMM ten presencia organizada, portar un distintivo no brazo. O que elaborará para portar os homes será de cor negra e terá o lema EU NON SON CUMPLICE DA VIOLENCIA MACHISTA O que se elaborará para portar as mulleres levará o lema PODEMOS ACABAR COA VIOLENCIA MACHISTA.

Convocaranse mobilizacións baixo o lema: PODEMOS ACABAR COA VIOLENCIA MACHISTA. CADA QUEN DESDE A SÚA RESPONSABILIDADE.


OUTRAS ACTIVIDADES

Desde o ano 2005, a Coordenadora Local de Ferrolterra da MMM, realiza un programa semanal na radio libre e comunitaria da comarca de Trasancos, Radio Filispim. O programa de nome Capireando, intenta divulgar e concienciar entre outros, sobre o problema da violencia de xénero.
Son varias as campañas que as distintas coordenadoras levan adiante desde un ámbito mais local. Podemos sinalar a realizada pola Coordenadora Local de A Coruña, para denunciar a falta de orzamento do Concello para a Casa de Acollida, á que só destinuou un euro nos orzamentos municipais de 2005, e à da Coordenadora Local de Ferrolterra denunciando asituación da Casa de Acollida e CIM do concello de Ferrol, reivindicando servizos mancomunados, campaña desenvolvida ao longo dos anos 2006 e 2007; e a desenvolvida desde o ano 2003 pola Coordenadora Local de Compostela tamén para denunciar a a xestión da Casa de Acollida municipal.

Ademais das mobilizacións ao redor da data do 25 de novembro, a MMM convoca inmediatamente despois de coñecer a noticia do asesinato dunha muller en Galiza, vítima de violencia de xénero, mobilizacións de repulsa en distintas cidades.

No mes de maio do ano 2004 , Vigo acolleu a mobilización europea da MMM baixo o lema DIFERENTES SI, DESIGUAIS NON. No contexto desta mobilización celebrouse a primeira FEIRA FEMINISTA, un dos espazos da Feira estaba dedicado à loita contra a violencia. Multiples palestras e exposicións de material desenvolveronse baixo a carpa que acollia este espazo.

Ao longo destes anos varios miles de mulleres participaron nestas actividades, logrando que o movimento feminista estivese sempre activo,denunciando a sociedade patriarcal e reivindicando o fin da violencia de xénero.


ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS.

A actividade da MMM vai parella a elaboración dun discurso onde se van tecendo unha serie de alternativas par un cambio social, no camiño da construcción dunha sociedade sem violencia.

A Marcha Mundial das Mulleres elaborou ao longo do ano 2003 un borrador para un PROXECTO DE LEI GALEGA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. Este borrador foi presentado a distintas institucións e organizacións para apoiar a necesidade da sua aprobación. Contén medidas preventivas e paliativas, asi como cambios institucionais, que nalgunha medida foron recollidas na actual Lei galega contra a violencia de xénero aprobada polo parlamento galego, ainda que outras moitas quedan pendentes. Galiza, Outubro 2007.

www.feminismo.info
MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES,

marchagaliza@feminismo.info

Coordenadora Nacional da Marcha Mundial das Mulheres na Galiza
Casa da MulleresRua Romil, 20 baixo
36202 Vigo - Galiza
Telfs 986442194


___________

QUE É A MARCHA?

ACCIÓNS DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES ORIENTADAS AO OBXECTIVO DE CONSEGUIR ERRADICAR A VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES.-

ACTIVIDADES DE MOBILIZACIÓN E CONCIENCIACIÓN.

25 DE NOVEMBRO, UNHA DATA DE REIVINDICACIÓN E CONCIENCIACIÓN.-

OUTRAS ACTIVIDADES:
  • PROGRAMA DE RADIO
  • CAMPAÑAS LOCIAS
  • MOBILIZACIÓNS ANTE UN ASESINATO
  • PRIMEIRA FEIRA FEMINISTA

ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS

Galiza, 2007